FR  -  NL

FR  -  NL

Minnelijke en gerechtelijke invordering van schuldvorderingen - Gerechtsdeurwaardersstudie in Charleroi

Alterius, de geschikte oplossing voor uw behoeften

Dankzij benchmarking-technieken hebben wij de methodes geanalyseerd die de verschillende invorderingsactoren gebruiken teneinde de sterke punten van elk proces te bepalen.

Zo moesten we vaststellen dat de gerechtsdeurwaarder, onvermijdelijke actor in de gerechtelijke fase, afwezig was in de minnelijke fase. Sinds 1996, hebben wij dus het concept « voortdurende opdracht ».

Dankzij performante informaticatools, een aangepaste infrastructuur en opgeleide medewerkers, bieden wij onze klanten een volledige en efficiënte dienst aan voor de invordering van onbetaalde schuldvorderingen.

Dit concept laat de vermindering toe van de administratieve en financiële lasten voor de klant (voorzienbaarheid en beheer van de kosten, kosten ten laste van de schuldenaar behoudens tegenstrijdige wetgeving) en voorziet de spontane overgang van de minnelijke invorderingsfase van schuldvorderingen naar de gerechtelijke invorderingsfase van schuldvorderingen.

Onze diensten

 • Invordering
  van
  schuldvorderingen

  Invordering van schuldvorderingen
  U wordt geconfronteerd met onbetaalde schuldvorderingen ?
  Onze structuur is sinds 1996 gespecialiseerd in de invordering van schuldvorderingen.

 • Minnelijke invordering

  Minnelijke invordering
  Ingebrekestelling, aanmaning, herinneringen en sensibilisering aangaande de niet-betaling.
  De meerderheid van de dossiers wordt opgelost in deze fase.

 • Gerechtelijke invordering

  Gerechtelijke invordering
  In geval van gebrek aan reactie van de schuldenaar,
  kunnen wij wettelijk alle stappen van de gerechtelijke invordering van schuldvorderingen ondernemen.

 • Uitvoering
  van een
  gerechtelijke
  beslissing

  Uitvoering van een
  gerechtelijke beslissing

  De tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels vormt een van de essentiële opdrachten van de gerechtsdeurwaarder.

 • Vaststelling

  Vaststelling
  De gerechtsdeurwaarder kan tussenkomen op verzoek van een particulier, een bedrijf of na aanstelling door de rechtbank, om een vaststelling uit te voeren.Toegang klant / schuldenaar

 • IK BEN SCHULDENAAR

  Ik heb een brief, een telefoonoproep of een sms ontvangen

  Ik wil mijn dossier raadplegen
  of een betaling uitvoeren

  Toegang schuldenaar

 • IK BEN KLANT

  Ik ben klant bij Alterius

  Ik wil online
  de toestand van de dossiers raadplegen.


  Toegang klant