FR  -  NL

FR  -  NL

Onze sterkte - Waarom kiezen voor Alterius ?

Voortdurende opdracht of volledige tenlasteneming van de minnelijke tot de gerechtelijke fase

De Gerechtsdeurwaarder is een onvermijdelijke actor in de gerechtelijke invordering maar is afwezig in de minnelijke fase.

Als gerechtsdeurwaardersassociatie, hebben wij het concept van de "voortdurende opdracht" ontwikkeld.
Dit concept voorziet, in overleg met de klant, de spontane overgang van de minnelijke invorderingsfase van schuldvorderingen naar de gerechtelijke invorderingsfase en laat dus een volledig beheer van de dossiers toe, gaande van de verzending van de ingebrekestelling tot vergevorderde gerechtelijke procedures.

Dankzij performante informaticatools, aangepaste infrastructuren en opgeleide medewerkers vertrouwd zijn met de nieuwe technieken, bieden wij u bijgevolg een volledige en efficiënte dienst voor de invordering van schuldvorderingen.

Beroepsgeheim

In het kader van de samenwerking met enkele van onze belangrijke klanten, hebben wij bijzondere overeenkomsten uitgewerkt die bestemd zijn om procedures op te stellen voor de beveiliging en de bewaring van persoonlijke gegevens, met name voor wat de volgende punten betreft :


Ons cliënteel bestaat uit vennootschappen naar Belgisch en buitenlands recht die actief zijn in verschillende domeinen zoals : verzekeringen, banken, gezondheidszorg, telecom, energie, gemeentelijke ontvangsten, KMO’s, ...

Wij werken reeds meer dan tien jaar samen met bepaalde vennootschappen en geen van hen heeft onlangs een einde gemaakt aan onze handelsrelatie.